Reservdelsförsäljare

IVRIG AV TEKNIK, INTRESSERAD AV MÄNNISKOR - Dagens arbetsgivare söker speciellt efter “coola typer” som därtill har en passande utbildning. När det gäller teknisk försäljning så är det förstås viktigt med teknisk kunskap men också öppenhet och flit. Om du är intresserad av tekniskt vetande – bilar, maskiner och apparater och du vill vara i ett människonära jobb med varierande arbetsdagar, då kan ditt utbildningsalternativ vara reservdelsförsäljarutbildningen.

En lyckad affär – reservdelsförsäljaryrket. Utbildningen till reservdelsförsäljare betyder mångsidiga studier: motorer, maskinritning, elsäkerhet, marknadsföring, försäljningsarbete, lagerkontroll, logistik. Största delen av kunskaperna får du när du studerar hos oss. Du lär dig olika reservdels- och helhetsalternativ och klarar av på basen av ditt kunnande sedan att definiera det bästa alternativet för kunden. En lyckad affär är då både kund och försäljare är nöjda. Inlärning i arbete-perioderna fördjupar dina kunskaper i praktiken och ger en god grund i övergången till yrket. Din inlärning och utveckling bedöms förutom i skolan även i det praktiska arbetet. Då har du din chans att visa ditt kunnande i äkta eller motsvarande omgivning

När du är färdig. Reservdelsförsäljare har utmärkta möjligheter att placera sig i arbetslivet med att betjäna kunder inom det tekniska området såsom fordonsteknik, lantbruksmaskins- och reservdelsförsäljning samt som expert för småmaskinsreservdelar. Du kan också fortsätta dina studier t.ex. på yrkeshögskola. 

Du har möjlighet att avlägga Heta-arbetskort, arbetssäkerhetskort och första hjälpen-kort

Grundexamen inom bilbranschen

De som genomgått utbildningsprogrammet för fordonsmekanik ska kunna verka i uppgifter som fordonsmekaniker. De ska kunna utföra service på fordon och reparera dem, samt betjäna kunder. De ska känna till de krav som lagstiftningen inom branschen ställer och ska kunna säkerställa fordonets trafiksäkerhet och funktionsdugliga skick. De ska behärska de vanligaste arbetsmetoderna, ämnen och material som hör till service- och reparationsarbeten. De ska känna till vilket ansvar och vilka skyldigheter som hör ihop med deras arbete, samt de arbetarskyddsbestämmelser som hör ihop med ett tryggt utförande av arbetet. De ska kunna använda de informationssöknings- och kommunikationsmedel som allmänt förekommer inom branschen.

 

Sök på prakticum.fi:

×