PUSH! – praktisk utbildning med stöd och handledning

Behöver du hjälp med att hitta rätt utbildning och yrke?
Vill du bli bättre på att hantera din vardag och dina studier?
Vill du lära dig bättre svenska för att klara dig bättre i yrkeslivet?

Du ansöker till Push!

Via studieinfo. Vi har också kontinuerlig ansökan så länge det finns studieplatser kvar. Då kan du påbörja utbildningen när som helst under terminen.

Utbildningen går på svenska. För att kunna delta i utbildningen rekommenderar vi att dina språkkunskaper i svenska uppnår en nivå som motsvarar A2.2. Du kan kontakta studiehandledaren eller koordinatorn för Push! och boka en diskussion och intervju. 

Ansök till Push! 22.5–24.7.2018 här! 

 

Utbildningen pågår i max. 2 terminer.

Den svenskspråkiga VALMA utbildningen Push! ger dig:

- en möjlighet att förbättra dina kunskaper i svenska

- kontakter till arbetslivet genom inlärning arbete

- introduktion till att studera på läroavtal

- kunskap om olika yrkesutbildningar

- möjlighet att delta i undervisningen på någon av skolans utbildningslinjer

 

 

 

Mera information: Lärare/koordinator Majvor Taddele, 050 431 6511, majvor.taddele@prakticum.fi eller studiehandledare Mina Miettinen, 0400 247 258, mina.miettinen@prakticum.fi

 

 

 

 

 

 

Sök på prakticum.fi:

×