MERKONOM

– ETT YRKE ATT RÄKNA MED. Vill du lära dig hur ett företag fungerar? Vill du lära dig om försäljning och inköp av produkter och tjänster. Vill du lära dig hur du eller ett företag får pengarna att räcka till? Är du arbetsam, pålitlig, samarbetsvillig och artig? Då kommer merkonomyrket säkert att passa dig.

Både individuellt och i team. Inom Prakticums merkonomutbildning lär du dig bl.a. företagsekonomi, kundservice och försäljning samt redovisning och kontorsservice. Undervisningen är ofta projektinriktad med fallstudier och exempel från verkligheten. På lektionerna jobbar vi både individuellt och i team. En stor del av studierna görs via inlärning i arbete på arbetsplatserna.

Goda framtidsutsikter och möjligheter till intressanta och utmanande arbetsuppgifter i olika branscher.

En merkonom kan vara företagare, marknadsförare, försäljare, bokförare, banktjänsteman  eller kontorsarbetare. Kommunikation och presentationer hör till varje merkonoms grundfärdigheter, vare sig du jobbar med försäljning eller ekonomisk förvaltning.

Efter din examen kan du också fortsätta dina studier på yrkeshögskola eller handelshögskola. 

Grundexamen inom företagsekonomi

En merkonom behärskar personligt försäljningsarbete samt kundbetjäning. En fackman kan på ett lönsamt sätt sälja produkter och tjänster som motsvarar kundernas behov i olika slags affärer. Hon/han kan lyssna, fråga och diskutera samt förhålla sig positiv till olika slags kunder. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att betjäna kunderna och ta emot betalning, att ställa fram och att ha omsorg om betjäningslokalens visuella försäljning. De utexaminerade har också kunskaper i ekonomiförvaltning och kontorsservice. De som valt utbildningsprogrammet ekonomi- och kontorsservice kan jobba med administrations- och redovisningsuppgifter i företagen.  

Vi erbjuder också merkonomexamen som heltidsstudier för studenter eller personer med en annan yrkesexamen. Utbildningen är i detta fall tvåårig.

 

 Information för nya merkonomstuderande 

 

 

 

 

  

Sök på prakticum.fi:

×