MEDIEASSISTENT

FÖR DIG SOM VILL BÖRJA ARBETA INOM MEDIEBRANSCHEN. Media - vare sig det gäller tidningar, radio, TV eller Internet - är något alla tar del av i någon form. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av dessa saker, men det är till fördel. Huvudsaken är att du verkligen är intresserad, nyfiken och utåtriktad och att du är bra på att arbeta i grupp och alltid vill uppnå ett gott resultat.

Kolla medielinjens egen webbplats!

Video, fotografi eller grafiska produkter. Mediestudierna består av grundkurser där du lär dig basfärdigheterna i att använda foto- och videokamera samt datorer och branschrelaterade program. Därefter blir det projektarbeten som kan bestå bl.a. av att göra grafik, nätsidor, dokumentärfilm och fotoutställningar.

En viktig del av utbildningen är  inlärning i arbete (IA)vilket betyder att man då utför sina studier genom att jobba på ett företag.  

Efter avslutade studier har du förutom ett examensbetyg en egen webbsida med en portfolio innehållande de bästa produkterna som du skapat under studietiden. Portfolion gör du själv och den är ett slags visitkort som visar på det kunnande du införskaffat dig under hela studietiden. 

Efter din examen kan du naturligtvis även välja att studera vidare t.ex. på yrkeshögskola.

Grunderna i audiovisuell kommunkation

Den som har avlagt studier på Prakticums medialinje har grundläggande kunskaper inom fotografisk-, video- och film- samt inom grafisk produktion. Examinanden kan fotografera med både analoga och digitala kameror och assistera bl.a. i fotostudio. Inom video och film kan de utbildade assistera inom filmproduktionen, genom att hantera kameror vid inspelning och editera intagen. Kunskaper inom grafisk produktion ger bl.a. färdigheter att producera webbsidor och grafiska alster.

 

Sök på prakticum.fi:

×