KOMBISTUDIER

FÖR DIG SOM VILL KOMBINERA YRKESEXAMEN OCH STUDENTEXAMEN. 

Som studerande vid Prakticum har du möjlighet att läsa ett urval gymnasiekurser som förbereder för studentexamen.

I HELSINGFORS-ENHETEN:

Vi erbjuder närundervisning i modersmål, matematik, finska och engelska. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Undervisningen sker i Prakticums utrymmen i samarbete med lärare från Helsinge Gymnasium. De två första kurserna i modersmål och matematik hålls av lärare från Prakticum. Studieprestationerna erkänns i din yrkesexamen.

Studentexamen avläggs vid Helsinge gymnasium. Vi rekommenderar att du avlägger studentproven i två omgångar, efter att du avlagt närstudierna i respektive ämne.
Mera information om studentexamen: www.studentexamen.fi.

Du står själv för kurslitteratur och studentexamensavgifter.

Anmälan till ToP-Kombistudier sker efter att du påbörjat dina studier hos oss. För att inleda Top-Kombistudier bör du ha minst 7 i medeltal i läseämnen. 

För mera information kontakta: Barbro Björk-Sinisalo tfn 040 542 6400.

 

I BORGÅ-ENHETEN:

Du kan välja att läsa gymnasiekurser i modersmål, matematik, finska och engelska. Sammanlagt erbjuds 10 gymnasiekurser. Undervisningen sker i Borgå Gymnasiums utrymmen. Godkända studieprestationer inom Flex erkänns som fritt valbara studier i din yrkesexamen. I varje examen ingår det 10 kompetenspoäng fritt valbara studier.

I Borgå rekommenderas (och kursutbudet är uppbyggt så) att man inleder studentskrivningarna på våren på årskurs 2 och slutför dem på våren på årskurs 3.

Du står själv för kurslitteratur och studentexamensavgifter.

Anmälningen till Flex-examen sker efter att du påbörjat dina studier, i samband med valet av fritt valbara kurser.

För mera information kontakta: Merja Björkman tfn 0400 247 252. 

 

Sök på prakticum.fi:

×