FORDONSMEKANIKER

BILBRANSCHEN - NÅGOT FÖR DIG. Bilbranschens verksamhetsområde blir mer och mer internationell och det behövs förmåga att tillämpa både information och teknik på ett mångsidigt sätt. Arbetet inom branschen kräver ett mångsidigt och kvalitativt kunnande, samarbetsförmåga och ett kund- och serviceinriktat tankesätt. Du bör ha teknisk slutledningsförmåga, ha kunskap att lösa problem, ha ett raskt handalag och vara serviceinriktad. Bilarna och reparationsteknologin utvecklas snabbt så en vilja att lära dig nytt hjälper dig att få framgång i ditt yrke. Kunskaper i engelska är till nytta.

Både praktik och teori i våra tidsenligt utrustade moderna utrymmen. Under utbildningen lär du dig bl.a. att diagnostisera olika fel i de vanligaste personbilarnas chassin och manövreringsorgan. Du lär dig om personbilarnas motorer, mekaniska växellådor och transmission. Du lär dig också att utföra service, justeringar, feldiagnostiseringar och enkla reparationer av el- och bränslesystem med hjälp av tillverkarens anvisningar samt olika test- och mätningsapparater.

Du lär dig även att utföra underhållsservice och enkla reparationer av dem. Utbildningen sker delvis genom att jobba med kundarbeten. Du har möjlighet att avlägga Heta-arbetskort, arbetssäkerhetskort, elarbetssäkerhetskort och I-hjälpkort.

När du är färdig fordonsmekaniker kan du jobba t.ex. i  märkes-, special eller allmänna verkstäder, i transportföretag, i bilaffärer eller på servicestationer. Branschen ger också goda möjligheter till att starta eget företag.

Efter din examen kan du naturligtvis även välja att studera vidare till exempel på yrkeshögskola.

Grundexamen inom bilbranschen

De som genomgått utbildningsprogrammet för fordonsmekanik ska kunna verka i uppgifter som fordonsmekaniker. De ska kunna utföra service på fordon och reparera dem, samt betjäna kunder. De ska känna till de krav som lagstiftningen inom branschen ställer och ska kunna säkerställa fordonets trafiksäkerhet och funktionsdugliga skick. De ska behärska de vanligaste arbetsmetoderna, ämnen och material som hör till service- och reparationsarbeten. De ska känna till vilket ansvar och vilka skyldigheter som hör ihop med deras arbete, samt de arbetarskyddsbestämmelser som hör ihop med ett tryggt utförande av arbetet. De ska kunna använda de informationssöknings- och kommunikationsmedel som allmänt förekommer inom branschen.

 

Sök på prakticum.fi:

×