ELMONTÖR

KOPPLA DIG TILL ETT EFTERTRAKTAT YRKE! Elmontörsyrket erbjuder många alternativ för den yrkeskunniga eftersom branschens sysselsättningsutsikter är goda. Därtill är elmontörsjobbet väldigt mångsidigt. Grundexamen inom elbranschen passar bra för dig som har avlagt grundskolan, tycker om fysik och matematik och har en god förmåga att urskilja färger.

Från grunderna  -  till KNX

Utbildningen sker i moderna utrymmen med tidsenlig utrustning. Du lär dig bl.a. att utföra elinstallationer, använda och underhålla olika elektriska system i hus, byggnader och elnät. Du kommer att lära dig om montering av el- och fastighetsautomationsinstallationer och uppgifter inom el- och husteknik. I studierna ingår också högspänningsarbeten, kabeldragning och stolpe klättring. Under det andra året kan du ta en kurs i KNX teknik och installation och en avancerad KNX-kurs på det tredje året.

Med ditt examensbetyg i handen kan du söka arbeta inom elbranschen t.ex. som montör, testare, försäljare eller planerare. Du kan jobba som hushållsmaskinsreparatör, som elinstallatör för hus eller båtar, eller jobba med elreparationer inom industrin eller på verkstäder. Du kan också starta och jobba med eget företag. Efter din examen kan du naturligtvis även välja att studera vidare till exempel, på yrkeshögskola.

Du har möjlighet att avlägga Heta-arbetskort, arbetssäkerhetskort, elarbetssäkerhetskort, I-hjälpkort och eller S2 behörighet.

Grundexamen inom el- och automationsteknik

De som genomgått utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik / kompetensområdet elinstallation kan utföra uppgifter som hänför sig till elinstallationer, användning, service och underhåll av bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader samt offentliga byggnader enligt elinstallationsbranschens standarder och föreskrifter. Till det centrala kunnandet hör uppgifter som hänför sig till installation, användning, service och underhåll av el- och fastighetsautomationsinstallationer eller elnät i anknytning till elteknisk husteknik enligt elnätsbranschens standarder och föreskrifter.

 

 

 

Sök på prakticum.fi:

×