DATANOM

Är du intresserad av IT-branschen? Tycker du om datorer? Vill du ha ett intressant jobb? Tycker du om att testa och utveckla datasystem och program. Är du intresserad av kundservice och ekonomi. Då skall du välja datanomutbildningen, så får du möjligheten att utvecklas till expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Informationstekniska branschen förändras och förnyas hela tiden. Det behövs användare och upprätthållare som klarar av förändringar eftersom utvecklingen för informationstekniska apparater och system är snabb. Datakunniga personer behövs i dag inom alla branscher.

Programmering, hård- och mjukvara, nätverk, multimedia... En bred utbildning som du kan få antingen i vår Borgåenhet med mikrostöd som inriktning då du lär dig om datorer och nätverk eller i Helsingforsenheten där programmering står i fokus och du lär dig bl.a. att planera och skapa webbplatser samt digitala produkter.


Inom båda utbildningsprogrammen lär du dig använda dig av multimedia; att fotografera, filma med videokamera och att göra animationer. Du får också lära dig en del om kundbetjäning och allmän företagskunskap.

Som datanom kan du jobba t.ex. som mikrostödperson, programmerare, upprätthållare av databaser och –nätverk, producent av webbsidor eller teknisk försäljare på dataföretag eller andra företag.

Efter studierna kan du välja att ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik

Att bli datanom betyder att du utför grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Utbildningen är 180 studiepoäng (120 sv) till sin omfattning och beräknas ta 3 år. Till datanom kan du studera antingen i Borgå eller i Helsingfors. I Helsingfors sker utbildningen i huvudbyggnaden på Arabiastranden och i Borgå i Pomo-huset Alexandersgatan 20.

Utbildningen sker såväl i datanomlinjens specialutrustade datasalar som i vanliga salar. Inom examen finns det två olika utbildningsprogram: mikrostöd och programmering. Inom båda utbildningsprogrammen lär du dig att skapa multimedia i form av publikationer, fotografier, videosnuttar, animationer, webbsidor och annat digitalt material. I Borgå kan du utvidga din kunskap inom mikrostöd och lära dig bl.a. om datorer och nätverk. I Helsingfors erbjuder vi utbildningsprogrammet programmering och inom detta fördjupar du dig i att planera och skapa webbplatser samt digitala produkter. Totalt sker ca ½ år av din utbildning ute i arbetslivet på inlärning i arbete. 

 

 

 

Sök på prakticum.fi:

×