AUTOMATIONSMONTÖR

AUTOMATION ÄR PÅ GÅNG - VILL DU VARA MED! Automatiseringen kommer att öka i alla branscher och för att förverkliga detta behövs kunniga och intresserade arbetstagare. Automationsbranschens grundutbildning ger både flickor och pojkar goda färdigheter för arbetsuppgifter inom informationssamhällets automatisering. Det finns möjligheter att utvecklas till ett verkligt proffs i branschen och med ökad yrkesskicklighet och erfarenhet bli t.ex. självständig företagare.

På tre år lär du dig bl.a. att installera, använda och underhålla styr- och automationssystem, industrirobotar, elapparater och – maskiner. Undervisningen sker i specialutrustade automations- och ellaboratorier.
Vi studerar ämnen som:

  • Robotik
  • PLC (programmering)
  • Pneumatik
  • Servoteknik
  • Hydraulik

Du har möjlighet att avlägga Heta-arbetskort, arbetssäkerhetskort, elarbetssäkerhetskort, I-hjälpkort och eller S3 behörighet

Efter utbildningen kan du jobb hos automationsföretag, elentreprenörer eller inom industrin. Du kan också välja att fortsätta studera i yrkeshögskola eller universitet.

Grundexamen inom el- och automationsteknik

De som genomgått utbildningsprogrammet för el- och automationsteknik/kompetensområdet automation kan utföra uppgifter som kräver kunnande inom el-och automationsbranschen och som hänför sig till installation, användning, underhåll och service av elmaskiner och elapparater samt automationssystem inom industrin enligt elinstallationsstandarder och -föreskrifter. Till det viktigaste kunnandet hör kännedom om olika reglerings¬, styckegods- och kontrollrumssystem, robotik samt behärskande av uppgifter som hänför sig till installation och underhåll av dessa.

 

 

Sök på prakticum.fi:

×